П 1 ст 121 коап

П 1 ст 121 коап

Вам правильно сказали.

Вопрос о наложении взыскания по ч.1 ст.121КоАП Украины рассматривается органами ГАИ.

Срок наложения взыскания: когда взыскание накладывается судом, то срок для наложения взыскания — 3 месяца с момента совершения нарушения, а если нарушение длящееся, то те же 3 месяца, но с момента выявления (обнаружения) этого нарушения. Такой же порядок исчисления сроков наложения взыскания, когда взыскание выносится другими органами, но срок составляет не 3 месяца, а 2 месяца. Это означает, что наложение взыскания по истечению указанного срока является незаконным. В вашем случае срок наложения взыскания 2 месяца с момента выявления, т.е. с момента составления протокола о нарушении.

Постановление о наложении взыскания может быть обжаловано в суд в 10-дневный срок с момента вынесения этого постановления.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 — 330)

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, статті 110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, четверта і п’ята статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124-1 — 126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129, частини перша, друга та п’ята статті 133, стаття 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 173, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право :

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтями 110, 111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 119, частинами першою, другою і п’ятою статті 133, частиною другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4, 173, статтею 203 цього Кодексу, — начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього Кодексу — начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтями 110, 111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того, — начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього Кодексу, — також і інші працівники міліції, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті 178 цього Кодексу, крім того — начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу, — також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями 128-129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, — начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов’язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п’ятою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев’ятою статті 133-1 цього Кодексу, — працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 — 330)

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії — у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради — у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення — у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України , з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення;

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора — керівником вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Ответ дан по состоянию законодательства на 01 Февраля 2011, 16:06.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

КоАП Украины. Статья 121

КоАП Украины. Статья 121

Стаття 121. Порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, тягне за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, а також без талона про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не відповідає вимогам стандарту, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п’ятою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

01.03.2012
Древнейший спорткар продается в США

29.02.2012
Власти США будут тестировать автокресла для взрослых детей

28.02.2012
На модульные платформы переходит Nissan

27.02.2012
В Европу систему SYNC привезет Ford

26.02.2012
Украинцы обожают белые автомобили

П 1 ст 121 коап

Нарушение 1

Наказание

Основание

Кто налагает

Управление транспортным средством (далее — ТС) с неисправными тормозами или рулевым управлением, тягово-сцепным устройством, внешними световыми приборами (в темную пору суток)

штраф 2 340—425 грн

ч. 1 ст. 121 КоАП 3

Управление неисправным автобусом, такси

(ТС, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров)

штраф 2 680—850 грн

ч. 2 ст. 121 КоАП

Управление ТС, которое подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошло

штраф 2 340—425 грн

ч. 3 ст. 121 КоАП

Управление ТС с непристегнутым ремнем безопасности,

отсутствует мотошлем (у мотоциклиста)

штраф 51—85 грн

ч. 5 ст. 121 КоАП

— управление незарегистрированным ТС;

— отсутствует госномер или номерной знак не принадлежит этому средству, либо номер закреплен в не установленном для этого месте, закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м, перевернут или неосвещен

штраф 5 170—255 грн

ч. б ст. 121 КоАП

Номер кузова (рамы, шасси) не соответствует записанному в техпаспорте, уничтожен или подделан

штраф 255—340 грн

Перевозка водителями маршрутных такси большего количества пассажиров, нежели предусмотрено технической характеристикой ТС.

На междугородних или международных рейсах перевозка пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения

штраф 170—255 грн

ч. 1 ст. 121-2 КоАП

Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки при посадке (высадке) пассажиров

штраф 255—340 грн

ч. 2 ст. 121-2 КоАП

Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяженностью свыше 500 км одним водителем

штраф 170—255 грн

ч. З ст. 121-2 КоАП

превышение скорости более чем на 20 км/ч;

нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог;

— нарушение правил перевозки грузов, буксировка ТС;

нарушение правил остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов;

непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулированных пешеходных переходах;

— нарушение установленного для ТС запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам

штраф 255—340 грн

ч. 1 ст. 122 КоАП

11

нарушение правил проезда перекрестков;

— нарушение правил проезда остановок ТС общего пользования;

проезд на запретный сигнал светофора либо жест регулировщика;

— непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС;

нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции либо интервала;

— нарушение правил расположения ТС на проезжей части;

— нарушение правил движения по автомагистралям;

— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов;

пользование водителем во время движения мобильным телефоном без гарнитуры;

— нарушение правил учебной езды

штраф 425—510 грн

ч. 2 ст. 122 КоАП

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 121-1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, — тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є встановлений порядок реєстрації транспортних засобів. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про дорожній рух» державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски. Державна реєстрація і облік здійснюються органами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, а їх порядок установлюється Кабінетом Міністрів України. Усі інші механічні транспортні засоби підлягають відомчій реєстрації та обліку, порядок яких установлюється: транспортних засобів військових частин і об’єднань — відповідними міністерствами і відомствами, яким підпорядковано ці частини і об’єднання; великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів незалежно від форм власності, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, — Державним комітетом України з нагляду за охороною праці; трамваїв і тролейбусів — Державним комітетом України з житлово-комунального господарства; гоночних і спортивних механічних транспортних засобів незалежно від власності — Міністерством України у справах молоді і спорту; тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів незалежно від форм власності, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, -Міністерством сільського господарства і продовольства України. Власники транспортних засобів зобов’язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змін у реєстраційні документи. За рішенням Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування може провадитися реєстрація мопедів, велосипедів і гужових візків (саней).

Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів, а також без державних номерних знаків встановленого зразка забороняється. У разі експлуатації такого транспортного засобу він може бути примусово вилучений. Власнику транспортного засобу в цьому випадку повертається його вартість із врахуванням технічного стану і строку експлуатації. Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його реєстраційних документах.

Об’єктивна сторона правопорушення є експлуатацію водіями транспортних засобів, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, а також транспортних засобів, номери агрегатів яких знищені або підроблені.

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі умислу.

Суб’єктом правопорушення може бути лише водій транспортного засобу.

П 1 ст 121 коап

Статья 121. Нарушение водителями правил эксплуатации транспортных средств, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами

Управление водителями транспортными средствами, которые имеют неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация их запрещается, либо переоборудованными с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, либо своевременно не прошедшими государственный технический осмотр, —

влечет наложение штрафа от двадцати до двадцати пяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Управление водителями транспортными средствами, используемыми для предоставления услуг по перевозке пассажиров, которые имеют неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которых не соответствует требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации, —
влечет наложение штрафа от сорока до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных частью первой или второй настоящей статьи, —
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами —
влечет наложение штрафа от трех до пяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными или не перерегистрированными в установленном порядке, без номерного знака либо с номерным знаком, не принадлежащим данному средству или не соответствующим требованиям стандартов, либо с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака на расстоянии двадцати метров, перевернутым или неосвещенным, а также без талона о прохождении государственного технического осмотра или с талоном, не принадлежащим данному средству или не соответствующим требованиям стандарта, —
влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, —
влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати не облагаемых налогами минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.
Под транспортными средствами в статьях 121126, 127-1128-1,частях первой и второй статьи 129, частях первой-четвертой статьи 130, статьях 132-1, 133-1, 133-2, 139 и 140 следует понимать все виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие транспортные средства

В Республике истек срок регистрации автотранспорта

Указом Главы Республики № 388 о 29 декабря 2017 года утвержден Временный порядок обязательной регистрации транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины или других государств и не прошедших регистрацию, временную регистрацию или постановку на особый учет в ГАИ МВД ДНР, в котором определен конечный срок проведения обязательной регистрации транспорта.

Согласно Временному порядку, регистрация транспортных средств должна быть проведена – независимо от года выпуска и даты регистрации в подразделениях ГАИ МВД Украины – в период с января 2018 года по июль 2018 года.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, проживающим на территории ДНР и эксплуатирующим транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины или других государств, которые не осуществили до 1 августа текущего года процедуру обязательной регистрации транспортных средств, о необходимости зарегистрировать транспортные средства в МРЭО ГАИ МВД ДНР.

За управление транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в установленном порядке, согласно ч. 6 ст. 121 КоАП, для водителей предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа составляет от 340 до 510 рублей, при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку. Повторное в течение года совершение данного нарушения, согласно ч. 7 ст. 121 КоАП, влечет за собой штраф в размере от 510 до 1 020 рублей с временным задержанием транспортного средства и доставкой его на специальную площадку.

С начала работы в МРЭО ГАИ зарегистрированы и эксплуатируются с номерными знаками и регистрационными документами образца ДНР порядка 250 тысяч единиц транспортных средств.

В настоящее время номерные знаки, бланки свидетельств о регистрации транспортных средств образца ДНР в подразделениях МРЭО ГАИ Республики в наличии в достаточном количестве.

При наличии необходимых документов регистрация транспортных средств проводится быстро и не требует особого труда и больших затрат времени с учетом наплыва граждан.

Для проведения регистрации транспортных средств автовладельцу необходимо приехать в одно из семи подразделений МРЭО ГАИ, где на основании документов (паспорт, ИНН, действующий регистрационный документ на транспортное средство, выданный регистрационным подразделением Украины) будет подготовлено заявление о регистрации. Здесь же проводится осмотр транспорта (в некоторых случаях может быть назначена экспертиза), проводится проверка документов по имеющимся базам данных на предмет ограничений в проведении регистрации.

Транспортные средства, прошедшие обязательную регистрацию в подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР, должны эксплуатироваться на территории ДНР с регистрационными документами и номерными знаками образца ДНР.

Регистрационные документы и номерные знаки транспортного средства, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются (за исключением случаев перерегистрации с одного владельца на другого).